Referat af generalforsamling 19-09-2022

Referat af  Radio Vesterbros Generalforsamling afholdt d. 19/9 2022

Tilstedeværende: Popov, Claudia, Ulla, Anni, Anne, Kim, Ole H, Ole J, Karen

Afbud fra: Raza & Vanja

Ad 1. Valg af dirigent Kim Vejnaa Hansen

Ad 2. Valg af referent Anne Wilsted Christensen

Ad 3. Bestyrelsens beretning v. stationsleder Ole Mark Jensen:

          Årets beretning indeholdt flere forslag, hvilke medtages i referatet under pkt. 7.

          Under beretningen pointerer Ole Mark, at vi som lokalradio er underlagt reglerne fra nyordningen for lokalradioer af 2017 og fortsat er forpligtet til at sende 15 timers ny-produceret indhold pr. uge. Af de 15 timer skal mindst 1 time fortsat være lokalstof

          I øjeblikket fungerer samarbejdet med viceværten William upåklageligt. Ofte har Københavns

          kommune skiftet viceværterne ud, hvorfor kontinuitet og kvalitet i samarbejdet har været

          udfordret.

          Reparationerne i forhold til brandsikring er afsluttede, men vi mangler at få lavet 

          brandøvelse, så vi kan se, hvordan vi kan komme ud, hvis uheldet indtræffer.

          Til næste år har Radio Vesterbro 40 års fødselsdag.

          Beretningen blev enstemmig vedtaget

Ad 4. Regnskab og formueforhold 2022.

          Kim Vejnaa Hansen har kontrolleret regnskabsbilag.

          Regnskabet blev godkendt med applaus.

Ad 5. Budget 2023. Driftstilskud for 2023 forudsættes at være på niveau med tilskuddet for 2022

          Godkendt.

Ad 6. Kontingentfastsættelse

         Generalforsamlingen vælger at hæve beløbet for enkeltpersoner far nuværende 200,-Kr ti: 250,- kr., mens beløbet for foreninger forbliver uændret på 1000,- kr årligt

Ad 7. Indkomne og vedtagede forslag

  • OBS:Kim Vejnaa Hansen vil inden for den nærmeste fremtid undersøge, hvor meget strøm radioen bruger i forskellige enheder.
  •  Radioens lokaler herunder gang, teknik studie + mødelokale og forberedelsesrum skal, når man går fra  lokaliteterne, efterlades i ordentlig stand, så man uden videre kan invitere gæster og andre på besøg. Man rydder op, når man er færdig med at bruge lokalet, tørrer bordet af, så alt et pænt og rent.
  • OBS: Ole Mark Jensen kontakter viceværten med henblik på at få lavet en brandøvelse, så vi ikke begår skade på de nye flugtveje ved vinduerne.
  • Overfaldet på Karen Hammer denne sommer betyder, at vi som aktive på radioen generelt føler os utrygge, når vi forlader radioen specielt efter mørkets frembrud. Der er bælgmørk ved udgangen til Øksnehallen, hvorfor det vil være rart, hvis en form for belysning bliver iværksat. Kunne det være muligt at få en aftale med de øvrige brugere af huset, der tillader os at bruge udgangen mod Onkel Dannys Plads, når man er utryg ved at bruge tidligere nævnte udgang? Ole Mark Jensen vil undersøge sagen.
  • Redaktionsmøder tilstræbes fremover at blive afholdt én gang i kvartalet. næste møde er d. 12/12 2022 kl. 19.00

Ad 8. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil

         Genvalg af samtlige og dermed uændret i forhold til siddende bestyrelse og ledelse;

Konstitueret: 19/9-22

Formand: Karen Hammer

Næstformand. Charles Thenday-Tshisonya (Popov)

Bestyrelsesmedlem: Claudia Karting

Bestyrelsesmedlem: Anne Wilsted Christensen

Bestyrelsesmedlem: Ole Rene Hansen

Bestyrelsesmedlem: Anni Brinkløv

Suppleant 1: Raza Mustafa

Suppleant 2: Ulla Carstensen

Suppleant 3: Vanja von Holstein rathlou

Bilagskontrollant: Kim Veino Hansen

Stationsleder/Kasserer: Ole Mark Jensen

Ad 8. Fortsat

          Suppleanter: 1. suppleant Raza, 2. suppleant Ulla og 3. suppleant Vanja

          Genvalg af suppleanter

Ad 9 Valg af ekstern revisor

          Kenn Poulsen er valgt.
          Genvalg af revisor

Ad 10. Teknk og hjemmesideansvarlig: Kim Vejnaa Hansen

            Bilagskontrollant                      : Kim Vejnaa Hansen
            Koda/ Gramex                          : Claudia Karting

            Genvalgt

Ad 11. Evt.

            Kulturstyrelsen har mailet til samtlige lokalradioer mhp.at hjemmesider samt

            facebooksider bliver opdateret efter instruks

Evt:  Henvendelse til Anni om cd-samling til afhentning .