Radio Humwatan

radio-humwatan-logo1

Som den første pakistanske radio i Danmark blev Radio Humwatan grundlagt af Ghulam Murtaza i 1985.

De første udsendelser forestod Ghulam Murtaza alene. Da radioen midlertidig hurtigt fik en bred lytterskare og opbakning blandt herboende pakistaner, er personkredsen omkring Radio Humwatan vokset i takt med aktivitetsudvidelserne.

Radio Humwatan kan høres verden over.

Da lytte skaren naturligt er vokset og har affødt en meget blandet målgruppe har vi d. 25. maj 2003 igangsat en større omlægning af hele programmet. Hvilket blandt andet har medført starten på vores internetaktiviteter d. 30. juli 2003.

Vi ønsker ikke at begrænse radioens aktiviteter til udelukkende at forestå diverse radioudsendelser, men ønsker i højere grad at bidrag positivt til det pakistanske/danske samfund i Danmark.

Vi ønsker på et positiv grundlag at medvirke til at fremme kommunikation mellem herboende pakistanere og det danske samfund.

Udover den gængse nyhedsformidling giver vi folk mulighed for at deltage aktivt i samfunds relevante debatter – ved at ringe ind under udsendelserne.

Aap or Hum watan eek sang, naay rang, naiy umang.

Vi holder til i lokalerne hos Radio Vesterbro hvorfra vi har udsendelser 3 gange ugentlig. Vi sender på FM 98,9 og kabelnet 98,8 Mhz hver torsdag 21:30 – 22:30 fredag 23:00 – 00:30 søndag 09:00 – 14:00

Torsdag 21:30 – 22:30

Fredag 23:30 – 00:30

Søndag 09:00 – 14:00

Programmet foregår på 3 sprog urdu, punjabi og dansk. Vi tager forskellige emner op og snakker om dem. Alle er velkommen til at ringe ind og deltage.

Oplysninger om de forskellige aktiviteter der er rundt omkring i landet – f.eks. fælles arrangementer, shows, demonstrationer og lignende. Vi videregivere gerne relevant info til vore lyttere. Så hvis du sidder inde med noget, er du velkommen ti at sende det til os. Alt materiale skal sendes skriftligt, enten på mail eller via post, og skal være redaktionen i hænde senest lørdag kl. 19.00. Al info vurderes individuelt for relevans og pålidelighed, inden beslutning om videreformidling træffes. Vi garanterer således ikke for at info medtages.

Lytterne er velkomne til at ringe ind under dette program, hvor der er mulighed for at spørge om alt mellem himmel og jord, ønske hinanden tillykke i forbindelse med forskellige begivenheder mm. Debatten er åben og foregår mellem radioens folk, indbudte gæster og lyttere opkald.

Vi inviterer forskellige gæster og snakker med dem. Hvis der er en som i synes vi skal have som gæst er i velkommen til at sende os en mail med navnet + tlf. nr. og hvorfor du synes vi skal have den som gæst.

Er du interesseret i at komme ind som gæst, skal du sende os en mail med lidt om dig selv og hvilke emne du ønsker at debatter. Vi modtager også gerne mulige emner eller ønsker om ugens gæst. Dog kan vi ikke garanter at det bliver opfyldt.


Vi modtager gerne e-mails med kommentar, ønsker og forslag.

Indholdet vil være meget bredt men fokuseret på relevante oplysninger for indvandrer i Danmark. Det vil være gennemgang af udvalgte nyheder bragt i danske medier gennem ugen, relevant samfundsmæssig udvikling, politik og meget mere.

Kontakt info:

Radio Vesterbro
Halmtorvet 13A
1700 KBH.V.

Att: Radio Humwatan
E-mail: radio@humwatan.dkTlf. nr.: under live udsendelse: 33 21 29 84

Mobil nr.: 21 81 36 33 / 29 87 36 33

Links:

HjemmesideFansideNetradio

  • Sprog: Dansk & Pakistansk
  • Redaktionsansvarlig: Raza